Om oss 

Adoxa är ett bok- och bildförlag med inriktning på natur, biologi och anknytande idéhistoria.


 

Historien bakom namnet Adoxa

Adoxa moschatellina är det latinska namnet på en växt som på svenska heter desmeknopp. Den förekommer sparsamt i södra delen av landet där den växer i täta bestånd på skuggiga ställen i lövskogar och lundar. Desmeknoppen kan vara svår att upptäcka, eftersom den är lågvuxen och rätt oansenlig. På nära håll är det dock lätt att uppskatta denna vackra lilla växt med sina grönaktiga blommor.

Då Carl von Linné introducerade sitt sexualsystem för att systematisera olika arter av växter, använde hans opponenter desmeknoppen som ett exempel på att systemet inte fungerade. Här fanns ju en växt utan blommor menade man. Men Linné hade rätt, också desmeknoppen har blommor med ståndare och pistiller.

Läs mer om desmeknoppen på den virtuella floran.